När vi har jobbat med inredning - på arbetsplatser, butikslokaler, restauranger
eller hem för försäljning. Då har det sett ut så här!